Băng tải con lăn truyền động

Băng tải con lăn truyền động được ứng dụng nhiều trong việc chuyển tải hàng hóa, phù hợp với không gian nhỏ hẹp, hoặc chuyển tải hàng hóa nặng, tiết kiệm nhân công, giảm thiểu tối đa và hầu như không tốn các nguyên liệu khi chuyển tải hàng hóa so với các phương tiện chuyển tải khác

Giá:: Liên hệ